Poslání firmy
Společnost AMIPOL ZLÍN s.r.o. je dopravní firma zaměřená na poskytování komplexních dopravních služeb pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Historie firmy
Původní sdružení dvou fyzických osob vzniklo v roce 1998. Po roce svého úspěšného působení si společnost získala přízeň značného počtu dopravních firem a především zakázky od velkých zahraničních společností. Proto se firma v roce 1999 transformovala na společnost s ručením omezeným se sídlem ve Slušovicích.
Současnost firmy
V současnosti se společnost specializuje na přepravy velkoobjemného zboží, obytných kontejnerů, nadměrných nákladů a také standardního zboží od kusových zásilek počínaje. AMIPOL ZLÍN s.r.o. disponuje 40 vozovými jednotkami a přepravy pravidelně zajišťuje do všech států západní evropy. Pro své zákazníky zajišťuje kompletní logistické služby. Zaměstnanci společnosti velmi dobře komunikují v anglickém i německém jazyce, což přispívá k vysokému kreditu společnosti.
Výhled do budoucna firmy
Do budoucna chce společnost neustále zdokonalovat své služby včetně rozšiřování skladovacích prostor a vlastního vozového parku.
Politika jakosti
Vedení společnosti vytváří a prezentuje Politiku jakosti na období cca 4 roky. Politika jakosti musí být v souladu s požadavky ISO 9001 na politiku jakosti a musí proto splňovat následující kritéria :

být v souladu se záměry společnosti, obsahovat závazky k plnění požadavků a neustálému zlepšování efektivnosti SMJ, poskytovat osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů jakosti. Oficiální znění Politiky jakosti vydává vedení společnosti formou Sdělení vedení a prezentuje ji všem pracovníkům společnosti

orbtrack_logo (1)

Sledujte dodání Vašeho nákladu živě na ORBTrack.eu

certifikat